Informace o skutečně uhrazené ceně
Datum poslední změny 05.04.2019 13:33:04

Dodavatel: FEST Ostrava s.r.o., IČ 26795311
Rok plnění smlouvy: 2018
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy:
5.417.357,92 Kč bez DPH
6.555.003,06 Kč vč. DPH

Přílohyžádné přílohy