IT a AV vybavení multimediální učebny - studia - OP VVV
Datum poslední změny 05.04.2019 13:38:28

Informace zveřejňované podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

PřílohyDoplňující informace
Název Poslední změna
Informace o skutečně uhrazené ceně 05.04.2019