Vybavení laboratoře softwarového inženýrství a statistického zpracování dat
Datum poslední změny 26.03.2018 10:29:31

Informace zveřejňované podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

PřílohyDoplňující informace
Název Poslední změna
Informace o skutečně uhrazené ceně 26.03.2018