Informace zadavatele

Název Poslední změna
Automatizovaný sběr behaviorálních dat, správa a analýza dat a technologické řešení pro VP4 projektu LERCO 18.04.2024
Rozbory krve VP4 projektu LERCO 18.04.2024
Rámcová smlouva na vedení mzdového účetnictví - pro zaměstnance s A1 26.03.2024
Rámcová smlouva o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství 26.03.2024
Poskytování recepčních služeb - budova Mlýnská 5 26.03.2024
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 26.03.2024
Rámcová smlouva na vedení mzdového účetnictví 26.03.2024
Architektonický návrh a zadávací dokumentace pro zadávací řízení na dodávku interiérového vybavení pro budovu Univerzitního zázemí sportu a behaviorálního zdraví OU 26.03.2024
Projektová dokumentace na akci „OU areál Fr.Šrámka – přístavba objektu „F“ 22.03.2024
Pronájem-využívání TJ-zařízení ve sportovním areálu+vybavení, šatny, hygienické zařízení za účelem výuky posluchačů OU 22.03.2024
Dodávka AV techniky do nové budovy kampusu na Černé louce Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví 20.04.2023
Rámcová smlouva o dílo - úklid a recepce 1.3.2022 - 31.3.2023 04.04.2023
Provádění úklidových prací dle režimu a harmonogramu 04.04.2023
Rámcová smlouva na vedení mzdového účetnictví 27.03.2023
Rámcová smlouva o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství 27.03.2023
Autorský a technický dozor pro novou budovu fakulty umění 24.02.2023
Provádění úklidových prací dle režimu a harmonogramu 24.02.2023
Projekční činnost prostorová akustika, stavební akustika, AV technika a scénické osvětlení 24.02.2023
Zhotovení autorského dozoru stavby nad vzhledem fasády budovy, interiérů a koncertního sálu Nové budovy Fakulty umění OU 13.02.2023
Úprava projektové dokumentace pro projekt Kampus Černá louka: "Nová budova fakulty umění OU" 13.02.2023
Realizace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie (Sport, zdraví a technologie) 13.02.2023
LF objekt ZZ - rekonstrukce krovu a střechy 12.01.2023
Dodávka gymnastického vybavení nového kampusu na Černé louce – Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví 03.11.2022
Dodávka posluchárenského sezení nového kampusu na Černé louce Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví 15.09.2022
Stavební úpravy přízemí budovy „G“ Ostravské univerzity, ul. Mlýnská 5, Ostrava – dodávka interiérů 30.08.2022
Stavební úpravy přízemí budovy „G“ Ostravské univerzity, ul. Mlýnská 5, Ostrava 30.08.2022
Dodávka lékařského nábytku a specifického mobiliáře pro LF OU II 26.07.2022
Propagační předměty pro projekt OP VVV 21.07.2022
Dodávka interiérového vybavení nového kampusu na Černé louce – Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví 21.07.2022
Předběžné tržní konzultace k veřejné zakázce "Dodávka IDM" 13.07.2022
1 2 3 4 5  ››