Rámcová smlouva na vedení mzdového účetnictví
Datum poslední změny 27.03.2023 09:58:48

Informace zveřejňované podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

PřílohyDoplňující informace
Název Poslední změna
Informace o skutečně uhrazené ceně za rok 2022 27.03.2023