Stavební úpravy přízemí budovy „G“ Ostravské univerzity, ul. Mlýnská 5, Ostrava
Datum poslední změny 22.10.2021 10:19:03

Informace zveřejňované podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace