Stavební úpravy přízemí budovy „G“ Ostravské univerzity, ul. Mlýnská 5, Ostrava
Datum poslední změny 30.08.2022 13:43:48

Informace zveřejňované podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

PřílohyDoplňující informace
Název Poslední změna
Informace o skutečně uhrazené ceně 30.08.2022