Informace o skutečně uhrazené ceně
Datum poslední změny 30.08.2022 13:43:48

Dodavatel: PROSPERITA STAVEBNÍ A KOMERČNÍ s.r.o., IČO: 25850211
Rok plnění smlouvy: 2021
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy:
409 785,77 bez DPH, 495 840,78 vč. DPH
Rok plnění smlouvy: 2022
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy:
6 227 000,55 bez DPH, 7 534 670,67 vč. DPH

Přílohyžádné přílohy