Rámcová smlouva o dílo - úklid a recepce 1.3.2022 - 31.3.2023
Datum poslední změny 04.04.2023 07:57:33

Informace zveřejňované podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

PřílohyDoplňující informace
Název Poslední změna
Informace o skutečně uhrazené ceně za rok 2022 04.04.2023