Rámcová smlouva na vedení mzdového účetnictví
Datum poslední změny 03.03.2021 09:09:59

Informace zveřejňované podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

PřílohyDoplňující informace
Název Poslední změna
Informace o skutečně uhrazené ceně za rok 2020 03.03.2021