Informace o skutečně uhrazené ceně za rok 2020
Datum poslední změny 03.03.2021 09:09:11

Dodavatel: Mazars s.r.o., IČ 62582496
Rok plnění smlouvy: 2020
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy za rok 2020:
488.740,48 Kč bez DPH
591.375,98 Kč vč. DPH

Přílohyžádné přílohy