Informace o skutečně uhrazené ceně za rok 2022
Datum poslední změny 27.03.2023 09:55:51

Dodavatel: Mazars s.r.o., IČ 62582496
Rok plnění smlouvy: 2022
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy za rok 2022:
361 354,10 Kč bez DPH
437 238,46 Kč vč. DPH

Přílohyžádné přílohy