Informace o skutečně uhrazené ceně za rok 2021
Datum poslední změny 04.03.2022 09:39:33

Dodavatel: Mazars s.r.o., IČ 62582496
Rok plnění smlouvy: 2021
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy za rok 2021:
912 462,69 Kč bez DPH
1 104 079,85 Kč vč. DPH

Přílohyžádné přílohy