Rámcová smlouva o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství
Datum poslední změny 02.03.2022 07:07:15

Informace zveřejňované podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

PřílohyDoplňující informace
Název Poslední změna
Informace o skutečně uhrazené ceně za rok 2021 02.03.2022