Rámcová smlouva o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství
Datum poslední změny 27.03.2023 09:22:22

Informace zveřejňované podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

PřílohyDoplňující informace