Provádění úklidových prací dle režimu a harmonogramu
Datum poslední změny 04.04.2023 07:26:04

Informace zveřejňované podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

PřílohyDoplňující informace
Název Poslední změna
Informace o skutečně uhrazené ceně za rok 2022 24.02.2023