Rámcová smlouva na vedení mzdového účetnictví - pro zaměstnance s A1
Datum poslední změny 26.03.2024 14:10:10

Informace zveřejňované podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

PřílohyDoplňující informace
Název Poslední změna
Informace o skutečně uhrazené ceně za rok 2023 26.03.2024