Nákup IT vybavení pro LF
Datum poslední změny 02.10.2019 11:43:33

Informace zveřejňované podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

PřílohyDoplňující informace
Název Poslední změna
Informace o skutečně uhrazené ceně 02.10.2019