Dodávka fyzikálních pomůcek a souprav
Datum poslední změny 16.09.2020 13:48:08

Informace zveřejňované podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Přílohyžádné přílohy


Doplňující informace
Název Poslední změna
Informace o skutečně uhrazené ceně 16.09.2020