Informace o skutečně uhrazené ceně
Datum poslední změny 16.09.2020 13:48:08

Část A
Dodavatel: HELAGO-CZ, s.r.o., IČO 25963961
Rok plnění: 2018
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy:
461 500,00 Kč bez DPH, 558 415,00 včetně DPH

Část B
Dodavatel: Artemis, společnost s ručením omezeným, IČO 41188217
Rok plnění: 2018
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy:
272 683,00 Kč bez DPH, 329 946,43 včetně DPH

Přílohyžádné přílohy