Zajištění úklidu a recepční služby v budově B, Českobratrská 16
Datum poslední změny 20.01.2021 14:14:00

Informace zveřejňované podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

PřílohyDoplňující informace
Název Poslední změna
Informace o skutečně uhrazené ceně 13.01.2021