Informace o skutečně uhrazené ceně
Datum poslední změny 13.01.2021 12:54:01

Dodavatel: Bartoň a Partner s.r.o., IČO: 26810093
Rok plnění smlouvy: 2020
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy:
363 259,74 bez DPH, 439 544,25 vč. DPH

Přílohyžádné přílohy