Certifikace systému vnitřního hodnocení kvality Ostravské univerzity/Certification of the internal quality assessment system of Ostrava University
Datum poslední změny 20.01.2022 09:57:13

Informace zveřejňované podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace