Veřejná zakázka: OU - Stavební úpravy objektu A, Přírodovědecká fakulta, 30. dubna 22, Ostrava - dostavba

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 2174
Systémové číslo: P23V00000146
Evidenční číslo zadavatele: 52/90162/VZ/2023
Spisová značka: OU-125185/90-2023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-016020
Datum zahájení: 15.04.2024
Nabídku podat do: 21.06.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: OU - Stavební úpravy objektu A, Přírodovědecká fakulta, 30. dubna 22, Ostrava - dostavba
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dokončení (dostavba) rekonstrukce objektu A Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity včetně nadstavby vnitřního rizalitu s propojovacími krčky (dále také „stavba“).

Stavba byla započata v roce 2021 s tím, že byly v průběhu realizace stavby zjištěny nové skutečnosti o stavu budovy a nad rámec již zpracované projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem “Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta” zhotovitele Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, Pisárky, 623 00 Brno, IČO 29263140, byla provedena celková výměna původních železobetonových trámových stropů v chodbových traktech za nové železobetonové desky, dále bylo provedeno zesílení stávajících dřevěných stropů v traktech s místnostmi. Jelikož došlo v roce 2023 z důvodu zjištění skutečného stavu budovy a tím zvýšených vícenákladů nad mez danou zákonem o zadávání veřejných zakázek k rozvázání smluvního vztahu mezi zadavatelem a zhotovitelem, je předmětem této veřejné zakázky dokončení stavby.

Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“), registrovanou pod identifikačním číslem 133D22N000001.

Součástí zhotovení stavby je i vypracování realizační a dílenské dokumentace a dodání všech podkladů hlavnímu projektantovi pro vypracování dokumentace skutečného provedení.

Bližší podrobnosti vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v projektové dokumentaci, v plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a v obchodních podmínkách, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 163 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 138/7
  70200 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky

Samostatná provozní jednotka: Přírodovědecká fakulta

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy