Veřejná zakázka: Dodávka laboratorních přístrojů pro Infra Ph.D. II.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 2274
Systémové číslo: P24V00000061
Evidenční číslo zadavatele: 22/90162/VZ/2024
Spisová značka: OU-31661/90-2024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-021434
Datum zahájení: 10.05.2024
Nabídku podat do: 12.06.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka laboratorních přístrojů pro Infra Ph.D. II.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorních přístrojů a vybavení pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity dle Technické specifikace předmětu plnění, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektu Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“) s názvem Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů na OU s reg. č. CZ.02.01.01/00/22_012/0006563.

Součástí nabídky musí být podrobná a přesná specifikace nabízeného předmětu veřejné zakázky minimálně v rozsahu parametrů požadovaných v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace. Účastník je povinen v rámci podrobné technické specifikace předmětu plnění uvést mj. konkrétní označení nabízeného předmětu plnění (název zařízení s typovým označením případně katalogové číslo). Skutečné parametry nabízeného zboží musí být svou kvalitou stejné nebo vyšší než parametry předepsané. Podrobná specifikace může být předložena rovněž v anglickém jazyce.

Bližší podrobnosti vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, jejich přílohách, formuláři Nabídka a v obchodních podmínkách.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 709 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 138/7
  70200 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky

Samostatná provozní jednotka: Rektorát

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy