Veřejná zakázka: Stavební úpravy objektu ZW – děkanát v areálu Lékařské fakulty 2 – dodávka AV techniky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 2253
Systémové číslo: P24V00000040
Evidenční číslo zadavatele: 11/90162/VZ/2024
Spisová značka: OU-19697/90-2024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-015745
Datum zahájení: 12.04.2024
Nabídku podat do: 14.05.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy objektu ZW – děkanát v areálu Lékařské fakulty 2 – dodávka AV techniky
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka audiovizuální techniky včetně instalace a montáže do nově vybudované velkoprostorové učebny a 2 zasedacích místností děkanátu Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Technické podmínky jsou stanoveny v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Jedná se o akci programového financování MŠMT registrovanou pod identifikačním číslem 133D241000018. Předmět veřejné zakázky je také financován z rozpočtu MSK 03749/2021/RRC „Podpora rozvoje infrastruktury Lékařské fakulty“.

Předmětem veřejné zakázky je rovněž montáž, instalace, zaškolení obsluhy, doprava a vyhotovení dokumentace skutečného provedení. Náklady spojené s plněním výše uvedených podmínek budou zakalkulovány v ceně díla.

Součástí plnění veřejné zakázky je spolupráce dodavatele s generálním dodavatelem stavby ve věci stavební připravenosti pro rozvody audiovizuální techniky. Při instalaci audiovizuální techniky do jednotlivých prvků nábytku bude dodavatel povinen spolupracovat s dodavatelem interiéru.

Podkladem pro vypracování nabídky je projektová dokumentace s názvem „OU – Stavební úpravy objektu ZW – děkanát Ostravská univerzita, Velkoprostorová učebna (Aula)“ zhotovitele DESIGN 4AVI s.r.o., IČ 07303289, Pražská 63, 102 00 Praha 10, datum: 06/2020 (revize 2023), jež je nedílnou součástí této zadávací dokumentace. Tato část zadávací dokumentace je vypracována osobou odlišnou od zadavatele ve smyslu ust. § 36 odst. 4 zákona.

Bližší podrobnosti vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v projektové dokumentaci, položkových rozpočtech a v obchodních podmínkách, přičemž tyto dokumenty jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 315 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 138/7
  70200 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky

Samostatná provozní jednotka: Lékařská fakulta

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy