Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka výpočetního clusteru pro bioinformatické analýzy
podlimitní Příjem nabídek 24.09.2018 17.10.2018 12:00
Stavební úpravy objektu FF na multifunkční přednáškové prostory a zpřístupnění objektu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace - Dodávka audiovizuálního systému II.
nadlimitní Příjem nabídek 19.09.2018 31.10.2018 10:00
Systém pro analýzu DNA/RNA
nadlimitní Příjem nabídek 17.09.2018 18.10.2018 11:00
Vybavení laboratoře molekulární epidemiologie
nadlimitní Příjem nabídek 17.09.2018 18.10.2018 10:00
Dětské robotické hračky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.09.2018 01.10.2018 09:00
Nákup pomůcek pro vzdělávání dětí s postižením
nadlimitní Příjem nabídek 13.09.2018 15.10.2018 09:00
Laboratorní vybavení pro molekulární laboratoř
podlimitní Příjem nabídek 07.09.2018 17.10.2018 11:00
Vybavení molekulárně-genetické laboratoře
nadlimitní Příjem nabídek 15.08.2018 02.10.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016