Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup ICT vybavení pro PdF
podlimitní Příjem nabídek 21.08.2019 06.09.2019 10:00
Nákup AV techniky pro PdF
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.08.2019 02.09.2019 10:00
Nákup části laboratorního vybavení projektu Cell CooLab Ostrava II
nadlimitní Příjem nabídek 19.08.2019 20.09.2019 10:00
Poskytování služeb vzdáleného monitoringu fyziologických funkcí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.08.2019 27.08.2019 10:00
Laboratoř inteligentních systémů pro KIP PřF - Řídicí systém pro podporu domácí a průmyslové automatizace včetně příslušenství
nadlimitní Příjem nabídek 25.07.2019 28.08.2019 10:00
Zřízení moderních informatických laboratoří pro reálné potřeby studentů – Laboratoř aplikované informatiky II.
nadlimitní Příjem nabídek 17.07.2019 26.08.2019 10:00
Projektová dokumentace Rekonstrukce objektu „E“ FF OU na ul. Československých legií 9, Moravská Ostrava – druhá etapa
nadlimitní Příjem nabídek 16.07.2019 28.08.2019 10:00
Výstavba nového kampusu na Černé louce – Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví a Nová budova fakulty umění
nadlimitní Příjem nabídek 08.07.2019 27.09.2019 10:00
Přístrojové vybavení laboratoří LF OU II. - Ostatní přístrojové vybavení molekulárně-genetické laboratoře
nadlimitní Příjem nabídek 27.06.2019 29.08.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016