Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl OU-125146/90-2022
ID ve SpSl OUF220001019Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka prvků pro posílení bezpečnosti síťové infrastruktury na OU
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka prvků (hardware i software) pro posílení bezpečnosti síťové infrastruktury na Ostravské univerzitě dle Technické specifikace předmětu plnění, která tvoří Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.

Část 1 a 2 veřejné zakázky bude financována z prostředků projektu Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022 2024 s názvem „FlexibilitOU
k rozvoji profesních dovedností“ s reg. č. NPO_OSU_MSMT 16610/2022.

Část 3 až 5 veřejné zakázky bude financována z prostředků Programu na
podporu strategického řízení (PPSŘ).
Místo plnění: Ostrava-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 04.01.2023 10:00
Datum zahájení: 08.11.2022 13:23
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: