Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl OU-3952/90-2023
ID ve SpSl OUF230001053Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka propagačních předmětů s potiskem pro P4 projektu HAIE 2
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka propagačních předmětů s potiskem pro P4 v rámci projektu OP VVV s názvem „Healthy Aging in Industrial Environment HAIE“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000798, specifikované ve specifikaci předmětu plnění, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Místo plnění: Ostrava-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 02.02.2023 10:00
Datum zahájení: 20.01.2023 16:10
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: