Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl OU-7889/90-2023
ID ve SpSl OUF230001070Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zajištění služeb úklidu a recepce v budovách Ostravské univerzity
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb souvisejících v zajištění úklidu a recepčních služeb v budovách Ostravské univerzity, blíže specifikovaných v odst. 4.3. této zadávací dokumentace, dle aktuálních provozních potřeb zadavatele po dobu 36 měsíců.

Popis požadovaných služeb, množství, specifikace a další požadavky jsou uvedeny pro každou část zvlášť, v Příloze č. 1 – Popis objektů a rozsah požadovaných služeb, v Příloze č. 2 – Specifikace požadovaných služeb, v Příloze č. 3 – Ceník požadovaných služeb a v Příloze č. 4 – Ceník ročních a mimořádných úklidových služeb, které jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace.

Další specifické požadavky jsou uvedeny pro část 2 veřejné zakázky v Příloze č. 6 – Dezinfekční řád, v Příloze č. 7 – Návod k údržbě sportovních podlah Gerflor taraflex této zadávací dokumentace a v Příloze č. 8 – Návod na údržbu a užívání lakovaných sportovních dřevěných podlah – systém Junckers.

Předmětem plnění veřejné zakázky je v souladu s ustanovením § 131 a násl. zákona uzavření rámcové dohody s jediným dodavatelem pro každou část veřejné zakázky samostatně, na jejímž základě budou poskytovány jednotlivé úklidové a recepční služby dle aktuálních provozních potřeb zadavatele a všech jeho součástí. Plnění veřejné zakázky bude za zadavatelem stanovených obchodních podmínek (viz čl. 5 zadávací dokumentace) probíhat v souladu s § 132 odst. 4 zákona formou jednotlivých zakázek zadávaných na základě rámcové dohody bez obnovení soutěže.
Místo plnění: Ostrava-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 09.03.2023 10:00
Datum zahájení: 31.01.2023 15:46
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: