Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl OU-15246/90-2023
ID ve SpSl OUF230001084Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka 3D simulátoru pro ORL
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3D simulátoru pro ORL pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity.

Výčet požadovaného plnění včetně technické specifikace je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Místo plnění: Ostrava-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 09.03.2023 10:00
Datum zahájení: 01.02.2023 07:25
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: