Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl OU-49548/90-2023
ID ve SpSl OUF230001121Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Nákup datacentrových a přístupových switchů
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je nákup switchů specifikovaných v technické specifikaci předmětu plnění, která tvoří Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace v rámci projektu Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022-2024 s názvem „FlexibilitOU k rozvoji profesních dovedností“ s reg. č. NPO_OSU_MSMT-16610/2022.

Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektu Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022-2024 s názvem „FlexibilitOU k rozvoji profesních dovedností“ s reg. č. NPO_OSU_MSMT-16610/2022.

Popis požadované dodávky, množství a specifikace je stanoven v Technické specifikaci předmětu veřejné zakázky, která tvoří Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.
Místo plnění: Ostrava-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 02.06.2023 10:00
Datum zahájení: 24.04.2023 12:59
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: