Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl OU-95603/90-2023
ID ve SpSl OUF230001172Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: OU - Stavební úpravy budovy E, Čs. Legií 9, Ostrava - dodávka interiéru
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka interiéru (skříně, regály, knihovny, kuchyňky, stoly, lavice, katedry, posluchárenské sezení, sedací nábytek, doplňky) včetně instalace a montáže do objektu „E“ Filozofické fakulty Ostravské univerzity, na tř. Čs. legií 9, 701 03 Ostrava.

Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) v rámci programu 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol, identifikační číslo 133D22N000003.
Místo plnění: Ostrava-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 17.08.2023 10:00
Datum zahájení: 14.07.2023 10:46
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: