Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl OU-106712/90-2023
ID ve SpSl OUF230001201Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Nákup blade serverů a SAN FC switchů
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka blade serverů a SAN FC switchů včetně záruční a mimozáruční podpory (dále jen “servisní podpora“) pro Ostravskou univerzitu dle Technické specifikace předmětu plnění, která tvoří Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.

Jedná se o zakázku částečně financovanou z prostředků projektu Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022-2024 s názvem „FlexibilitOU k rozvoji profesních dovedností“ s reg. č. NPO_OSU_MSMT-16610/2022 a částečně z provozních prostředků zadavatele.

Předmětem veřejné zakázky je:
1. dodávka a implementace 2 kusů blade šasi a 8 kusů serverů dle Technické specifikace předmětu plnění, která tvoří Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace, včetně servisní podpory na dobu 5 let podle podmínek stanovených ve smlouvě na plnění veřejné zakázky. Řešení serverů musí být kompaktního provedení typu blade-server. Servery budou umístěny do dvou šasi (4 kusy do každého).
2. Dodávka a implementace 2 kusů SAN Top of Rack FC switchů pro SAN infrastrukturu dle Technické specifikace předmětu plnění, která tvoří Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace, včetně servisní podpory na dobu 5 let podle podmínek stanovených ve smlouvě na plnění veřejné zakázky.

Součástí předmětu plnění je rovněž doprava na místo plnění, implementace do stávající infrastruktury, uvedení do provozu, podpora a servis v délce 60 měsíců.
Místo plnění: Ostrava-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 26.09.2023 10:00
Datum zahájení: 03.08.2023 09:13
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: