Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl OU-117736/90-2023
ID ve SpSl OUF230001214Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zajištění daňových a účetních služeb v zemích Itálie a Švýcarsko
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je poskytování daňových a účetních služeb v zemích Itálie a Švýcarsko, blíže specifikovaných v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace, dle povinností zadavatele s odkazem na příslušné právní předpisy v dané zemi a aktuálních provozních potřeb zadavatele po dobu 48 měsíců.

Popis požadovaných služeb, specifikace a další požadavky jsou uvedeny pro každou část zvlášť, v Příloze č. 1 – Specifikace služeb, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace.
Místo plnění: Ostrava-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 26.09.2023 10:00
Datum zahájení: 15.08.2023 13:33
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: