Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl OU-131676/90-2023
ID ve SpSl OUF230001250Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Nákup kitů, enzymů a chemikálií pro PřF OU
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka kitů, enzymů a chemikálií pro Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity dle Technické specifikace předmětu plnění, která tvoří Přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.

Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků Operačního programu s názvem Spravedlivá transformace (dále jen „LERCO“) s názvem Life Environment Research Center Ostrava s reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003.
Minimální doba exspirace nabízeného zboží musí být 24 měsíců ode dne jeho dodání zadavateli.

Bližší podrobnosti vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.
Místo plnění: Ostrava-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 12.12.2023 10:00
Datum zahájení: 03.11.2023 13:24
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: