Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl OU-132848/90-2023
ID ve SpSl OUF230001265Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Syntéza oligonukleotidů (primery, fluorescenčně značené próby) pro OU
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka syntézy oligonukleotidů (primery, fluorescenčně značené próby) o délce 6 až 120 bází v množství 25 nmol, přečištěné odsolením (desalt) v kvalitě pro použití pro PCR a sekvenování, přičemž dodání bude lyofilizované ve zkumavce (dále jen „předmět plnění“ či „zboží“ či báze“). Jedná se o dodávky pro Ostravskou univerzitu dle aktuálních provozních potřeb zadavatele a všech jeho součástí na dobu 4 let od účinnosti rámcové dohody.

Struktura jednotlivých bází bude přesně stanovena zadavatelem v jednotlivých objednávkách. Předpokládaný množstevní odběr bází je 170 000 ks po dobu trvání rámcové dohody.

Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky, z operačního programu s názvem Spravedlivá transformace, výzva č. OPST 3/2022, název projektu „Life Environment Research Center Ostrava“, reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003.

Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s ustanovením § 131 a násl. zákona uzavření rámcové dohody s jediným dodavatelem, na jejímž základě budou poskytovány jednotlivé dodávky dle aktuálních provozních potřeb zadavatele a všech jeho součástí. Plnění veřejné zakázky bude za zadavatelem stanovených obchodních podmínek (viz čl. 5 zadávací dokumentace) probíhat v souladu s § 132 odst. 4 zákona formou jednotlivých zakázek zadávaných na základě rámcové dohody bez obnovení soutěže.

Zadávání jednotlivých zakázek na základě rámcové dohody bude probíhat formou zaslání písemné objednávky zadavatele. Objednávka bude vítězným dodavatelem vždy potvrzena nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího doručení, viz Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Obchodní podmínky.

Bližší podrobnosti vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, formuláři Nabídka a v obchodních podmínkách.
Místo plnění: Ostrava-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 19.12.2023 10:00
Datum zahájení: 09.11.2023 12:07
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: