Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl OU-133652/90-2023
ID ve SpSl OUF230001273Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka fluorescenčního modulu pro nanospektrofotometr pro PřF OU
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka fluorescenčního modulu pro nanospektrofotometr Tecan Infinite M Nano na verzi M Nano+ pro Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity. Popis požadované dodávky včetně její specifikace je uveden v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky, z operačního programu Spravedlivá transformace, název projektu „Life Environment Research Center Ostrava“, reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003.

Bližší podrobnosti vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v této zadávací dokumentaci, formuláři Nabídka, obchodních podmínkách a v Příloze č.1.
Místo plnění: Ostrava-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 03.01.2024 10:00
Datum zahájení: 08.11.2023 13:02
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: