Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl OU-134489/90-2023
ID ve SpSl OUF230001277Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávky hygienických a čistících prostředků pro Ostravskou univerzitu
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky hygienických a čistících prostředků pro Ostravskou univerzitu dle aktuálních provozních potřeb zadavatele a všech jeho součástí na dobu 24 měsíců.

Seznam, specifikace hygienických a čistících prostředků a jejich předpokládaný (orientační) množstevní odběr po dobu 24 měsíců, je uveden v Příloze č. 1 – Seznam a specifikace hygienických a čistících prostředků, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Předmětem plnění veřejné zakázky je v souladu s ustanovením § 131 a násl. zákona uzavření rámcové dohody s jediným dodavatelem, na jejímž základě budou poskytovány jednotlivé dodávky hygienických a čistících prostředků dle aktuálních provozních potřeb zadavatele a všech jeho součástí. Plnění veřejné zakázky bude za zadavatelem stanovených obchodních podmínek (viz Příloha č. 4 – Rámcová dohoda) probíhat v souladu s § 132 odst. 4 zákona formou jednotlivých zakázek zadávaných na základě rámcové dohody bez obnovení soutěže.

Zadávání jednotlivých zakázek na základě rámcové dohody bude probíhat formou zaslání písemné objednávky zadavatele - viz Příloha č. 4 – Rámcová dohoda (dále jen „rámcová dohoda“).

Součástí nabídky musí být bezpečnostní či technické listy k výrobkům uvedených v Příloze č. 1 (vyjma položek č. 22-26 a položek č. 82-86) dle platných právních předpisů pro uvádění výrobků na trh v ČR (tj. zejména zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění jednotlivých dodávek, balné jednotlivých dodávek a součinnost při naplnění položek v interním elektronickém katalogu zadavatele.

Bližší podrobnosti vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, formuláři Nabídka, obchodních podmínkách a v Příloze č.1.
Místo plnění: Ostrava-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 07.12.2023 10:00
Datum zahájení: 26.10.2023 07:04
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: