Formulář 51 - Zrušení zadávacího řízení/soutěže o návrh

Název formuláře Zrušení zadávacího řízení/soutěže o návrh
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7351011036591


1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Název:
Ostravská univerzita v Ostravě
Adresa:
Dvořákova 7
Obec:
Ostrava
PSČ:
701 03
Stát:
CZ
Kontaktní údaje:
oddění veřejnh zakázek
Telefon:
+420 597091043
K rukám:
Ing. Klára Kojdecká
       
E-mail:
klara.kojdecka@osu.cz
Fax:
Internetová adresa (ve vhodných případech)
Obecná adresa veřejného zadavatele/sektorového zadavatele (URL):
http://www.osu.cz/
Adresa profilu zadavatele (URL):
https://zakazky.osu.cz

2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A HLAVNÍ PŘEDMĚT ČÍNNOSTI

 
včetně jejich organizačních složek
 
Veřejný zadavatel zadává veřejnou zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů
 

3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI SEKTOROVÉHO ZADAVATELE

 

4) PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY/SOUTĚŽE O NÁVRH

4.1) Toto zrušení se týká
(a) veřejné zakázky na
 
 
     
     
     
4.2) Název přidělený veřejné zakázce/soutěži o návrh veřejným zadavatelem/sektorovým zadavatelem
Dodávka Oční kamery
4.3) Stručný popis veřejné zakázky/soutěže o návrh
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka hardwarového a softwarového vybavení pro Eyetracking. Zařízení se využívá při testování pohybu očí na obrazovkách monitoru, případně na tištěném materiálu. Současně je možno sledovat psychofyziologické parametry organizmu. Součástí plnění je rovněž doprava, instalace, uvedení do provozu a případné zaškolení uživatelů.
4.4) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (ve vhodných případech)
Hlavní předmět
33124100-6
 
Další předměty
33124110-9
 
 
 
 

5) DRUH ŘÍZENÍ

5) Druh zadávajícího řízení veřejné zakázky
 
 
 
 
 
 
 

6) UKONČENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY/SOUTĚŽE O NÁVRH ZRUŠENÍM

6.1 Veřejná zakázka/Soutěž o návrh byla uveřejněna v IS VZ pod evidenčním č.:
236591
dne:
18/02/2013 (dd/mm/rrrr)
6.2 Veřejná zakázka/Soutěž o návrh byla uveřejněna v Úředním věstníku EU pod evidenčním č.
dne:
(dd/mm/rrrr)
6.3 Veřejná zakázka je rozdělena na části
 
6.4 Jde o
 
 
6.5 Stručný důvod zrušení (včetně uvedení odkazu na příslušné ustanovení § 84 zákona):
Zadavatel v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) rozhodl o zrušení veřejné zakázky. Zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel pouze jednu nabídku.

7) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ

7) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
14/03/2013 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh