Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl OU-39173/90-2024
ID ve SpSl OUF240001316Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Nákup chemikálií 001-2024
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií pro projekt LERCO. Výčet požadovaných chemikálií specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 2 výzvy.

Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků Operačního programu s názvem Spravedlivá transformace (dále jen „LERCO“) s názvem Life Environment Research Center Ostrava s reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003.

Bližší podrobnosti vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě a jejich přílohách.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: zakázka v DNS zahájená výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 03.05.2024 10:00
Datum zahájení: 22.04.2024 12:29
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: