Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zajištění úklidu, recepční služby a obsluhy šaten pro Ostravskou univerzitu v Ostravě
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v zajištění úklidu ve vybraných objektech Ostravské univerzity v Ostravě (dále také „OU“), a dále v zajištění recepčních služeb a provozu šatny v určených objektech po dobu 48 měsíců.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
Kontakt: Mgr. Renáta Holínková
renata.holinkova@osu.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 11. 12. 2015 10:00
Počátek běhu lhůt: 23. 10. 2015