Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Ostravskou univerzitu na rok 2018
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele, jež jsou uvedena v Příloze č. 2 této zadávací dokumentace, dodavatelem, s převzetím závazku odebrat zemní plyn z plynárenské distribuční soustavy, včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 26.06.2017 10:00
Datum zahájení: 06.06.2017 10:58