Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Projektová dokumentace - Nová budova Fakulty umění OU - vybudování zázemí pro Centrum digitálních technologií, hudební produkci a multimédia
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je provedení průzkumů, zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, projektové dokumentace pro stavební povolení a související inženýrsko-investiční činnost a dále zpracování dokumentace pro provedení stavby a autorský dozor pro investiční akci „Nová budova Fakulty umění OU - vybudování zázemí pro Centrum digitálních technologií, hudební produkci a multimédia“ Ostravské univerzity.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 03.11.2017 10:00
Datum zahájení: 12.09.2017 12:00