Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka vybavení pro atletiku a míčové sporty
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro atletiku a míčové sporty v rámci projektu OP VVV „Podpora rozvoje studijního prostředí na OU“, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008534. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je doprava zboží do místa plnění.

Specifikace předmětu plnění je Přílohou č. 1 Zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 28.02.2019 10:00
Datum zahájení: 04.02.2019 12:34