Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Projektová dokumentace Rekonstrukce objektu „E“ FF OU na ul. Československých legií 9, Moravská Ostrava – druhá etapa
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je komplexní příprava projektové dokumentace a projektu interiéru, včetně odpovídající inženýrsko-investiční činnosti a autorského dozoru pro rekonstrukci části budovy „E“ Filozofické fakulty Ostravské univerzity na ul. Československých legií 9, Ostrava – Moravská Ostrava.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 28.08.2019 10:00
Datum zahájení: 16.07.2019 14:18
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: