Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Propagační předměty pro projekty OP VVV
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je nákup propagačních předmětů pro projekty
OP VVV:
• „JSME OSTRAVSKÁ = MODERNÍ, INSPIRATIVNÍ A ATRAKTIVNÍ MÍSTO PRO KVALITNÍ STUDIUM“, registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002436;
• „Univerzita PRO Region“, registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010185;
• „Centrum transferu poznatků a technologií OU v Ostravě“, registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000627.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je doprava zboží na místo plnění, předání dokladů, které se ke zboží vztahují.

Výčet požadovaného plnění včetně technické specifikace a množství je uveden v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) adrese konkrétní zakázky
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 16.10.2019 10:00
Datum zahájení: 24.09.2019 12:23
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: