Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Část 3 - Dechový analyzátor
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Dechový analyzátor
Systém umožňuje neinvazivní diagnostiku ve vzorku vydechovaného vzduchu metodou nedisperzní infračervené spektrometrie, založené na analýze poměru 13C/12C v oxidu uhličitém, přítomném v dechu
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: část VZ v rámci jednoho zadávacího řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: