Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl OU-79373/90-2020Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Stavební úpravy přízemí budovy „G“ Ostravské univerzity, ul. Mlýnská 5, Ostrava
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy 1. NP v budově G – Welcome Centre na ul. Mlýnská 5 v Ostravě v k.ú. Moravská Ostrava, pozemek parc. č. 811/2.
Jedná se o stavební úpravu stávajícího objektu, přičemž stavební úpravy se týkají především konstrukcí doplňkových, tedy nenosných. Tyto konstrukce navíc byly provedeny při rekonstrukci objektu, která proběhla cca před 13 lety. K této rekonstrukci byly poskytnuty podklady, které byly zohledněny v celé PD i u jednotlivých profesí. Z tohoto důvodu nebylo potřeba provádět rozsáhlé stavebně technické a stavebně historické průzkumy. Statické posouzení konstrukcí probíhalo pouze u konstrukcí, kterých se stavební úprava týkala. Statické posouzení je samostatnou částí projektové dokumentace.
Součástí zhotovení stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby.
Podkladem pro vypracování nabídky je projektová dokumentace pro provedení stavby „STAVEBNÍ ÚPRAVA PŘÍZEMÍ BUDOVY G OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, ul. Mlýnská 5, Ostrava“ zpracována Ing. arch. Adamem Weczerkem, IČ: 66178738, Potočná 730/5,
747 21 Kravaře, Atelier: WMA architects, Sady Svobody 4, 746 01 Opava, která je nedílnou součástí této Zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 10.11.2020 10:00
Datum zahájení: 29.07.2020 15:05
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):