Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl OU-9579/90-2021Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Nákup laboratorních chemikálií pro PřF OU
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorních chemikálií pro Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu OP VVV „Centrum výzkumu patogenity a virulence parazitů“, reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16-019/0000759.

Součástí dodávky je doprava na místo plnění a předání dokladů, které se ke zboží vztahují.

Výčet požadovaného plnění včetně technické specifikace, množství a minimální doby exspirace je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace. Údaj o datu exspirace musí být uveden na obalu zboží, dodacím listu nebo na protokolu o předání zboží.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 05.03.2021 10:00
Datum zahájení: 11.02.2021 14:10