Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl OU-23859/90-2021Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka audiovizuální techniky pro LF OU
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je audiovizuální techniky, její instalace
a zapojení v objektu Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Syllabova 2879/19, 703 00 Ostrava Vítkovice.
Součástí plnění veřejné zakázky je spolupráce dodavatele se zhotovitelem stavby ve věci stavební připravenosti pro rozvody audiovizuální techniky. Při instalaci audiovizuální techniky do jednotlivých prvků nábytku bude dodavatel povinen spolupracovat s dodavatelem interiéru.
Předmětem veřejné zakázky je rovněž zaškolení obsluhy, doprava a vyhotovení dokumentace skutečného provedení.
Podkladem pro vypracování nabídky je projektová dokumentace pro výběr zhotovitele označená číslem zakázky AVTG1901232 s názvem Simulační centrum Cvičná nemocnice, zhotovitel AVT Group a.s., IČ 01691988, V lomech 2376/10a, Chodov, 149 00 Praha 4, datum: 01/2020 (dále jen „projektová dokumentace“), jež je nedílnou součástí této zadávací dokumentace. Tato část zadávací dokumentace je vypracována osobou odlišnou od zadavatele ve smyslu ust. § 36 odst. 4 zákona.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 08.06.2021 10:00
Datum zahájení: 03.03.2021 09:01
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Příjem elektronických nabídek: Ano (elektronické nabídky přes E-ZAK)
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):