Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl OU-69171/90-2021Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Nákup ICT vybavení pro LF I.
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka ICT vybavení pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity. Výčet požadovaného plnění včetně technické specifikace a množství je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Jedná se o veřejnou zakázku financovanou částečně z prostředků projektů OP VVV s názvem:

• „Simulační centrum „Cvičná nemocnice“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366
• „Molekulární buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868,
a částečně z finančních prostředků Lékařské fakulty Ostravské univerzity.


Součástí dodávky je doprava na místo plnění a předání dokladů, které se ke zboží vztahují.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 31.08.2021 10:00
Datum zahájení: 05.08.2021 11:25